હોટ શ્યામ બહેનોએ તેના ભાઈને કુટુંબનો આભાર માનવાની સભા ખાઈ અને તેને શૌચાલયમાં મળવા માટે સંકેત આપ્યો.

ટિપ્પણીઓ

દિવાલની ટિપ્પણીઓ પોસ્ટ કરવા માટે તમારે લ inગ ઇન થવું આવશ્યક છે. કૃપા કરી પ્રવેશ કરો અથવા સાઇનઅપ (મફત).