શાંતેલ ડી આશરે ચહેરો છે તેના પાડોશી દ્વારા ચુસ્ત જે તેના ચરબીયુક્ત ટોટીથી શાંતેલ ડીનું મોં નાશ કરવાની તકની રાહમાં છે.

ટિપ્પણીઓ

દિવાલની ટિપ્પણીઓ પોસ્ટ કરવા માટે તમારે લ inગ ઇન થવું આવશ્યક છે. કૃપા કરી પ્રવેશ કરો અથવા સાઇનઅપ (મફત).

Ads