આ સખ્તાઇ આ અંધ આબોની સુંદરતાનો લાભ લે છે તે તેની એક સમારકામ પર ગયો.

ટિપ્પણીઓ

દિવાલની ટિપ્પણીઓ પોસ્ટ કરવા માટે તમારે લ inગ ઇન થવું આવશ્યક છે. કૃપા કરી પ્રવેશ કરો અથવા સાઇનઅપ (મફત).

Ads