આ વ્યક્તિ શાળા પછી તેના બે સહપાઠીઓને વારાફરતી ચોદતો હતો.

ટિપ્પણીઓ

દિવાલની ટિપ્પણીઓ પોસ્ટ કરવા માટે તમારે લ inગ ઇન થવું આવશ્યક છે. કૃપા કરી પ્રવેશ કરો અથવા સાઇનઅપ (મફત).