આ કાળો વ્યક્તિ તેમની તારીખ પૂરી થયા પછી આ શ્યામા સ્લટ લે છે.

ટિપ્પણીઓ

દિવાલની ટિપ્પણીઓ પોસ્ટ કરવા માટે તમારે લ inગ ઇન થવું આવશ્યક છે. કૃપા કરી પ્રવેશ કરો અથવા સાઇનઅપ (મફત).